Dračí Doupě - PK
Úvod
Novinky
Naše družinka
Podoba družinky
Kronika
Síň slávy
Opustili družinku
Hřbitov soukromý
Hřbitov veřejný
Světy
Kyprie
Kulty
Samurajové
Řád
Paladinové
Ramtolové
Ceníky
- Kompletní
Pyrofor
Theurg
Kůže
Hostinec
Nástroje
Služby
Vetešnictví
Kovy
Bestiář
Zvířata
Humanoidé
Nemrtví
Zbraně
Artefakty
Boj tváří v tvář
Střelecký souboj
Zbroje
Artefakty
Běžné
Poezie
Básně
Povídky
Porosty
Bylinky
Houby
Ostatní
Dovednosti nové
Dovednosti v.1.6
Downloads
Galerie
Community
Kniha návštěv
Příspěvky
Napište
Weby
Links
Autoři
Credits

Samurajové

Tento kult si určitě najde své příznivce. Bohužel má velmi přísná kritéria při výběru nových členů.

[ Nahoru ]   Samurajů je velmi málo a jejich umění není jen tak ledajaké. Snad i proto jsou velmi ctění a "obávaní". Stává se, že jsou povoláni do služeb jak šlechty, tak někdy i krále. Může se stát, že jsou povýšeni oni sami do šlechtického rodu, ale to pouze za velké zásluhy. Můžete se s nimi také setkat jako s poradci nějakých bohatých obchodníků, kteří mají co dočinění se šlechtou. Nemůžete se ani divit, jestliže uvidíte nějakého samuraje, jako velitele osobní stráže.
   Z toho, co jsem zde napsal, by se dalo usoudit, že je samurajů hodně, ale opak je pravdou. Samurajové jsou totiž většinou pod něčím vedením. Takže samuraje - dobrodruha potkáte zřídka, ale není to vyloučeno.
   Stát se samurajem není lehké, v jedné části státu (království) mohou být nanejvýše dva kulty. Většinou je ale jen jeden kult ve státě (království) a někdy ani to ne. Samurajové mají mnoho nevýhod a omezení, proto by ses měl ujistit, že je to kult, který je pro Tebe. Nejdříve se ale podívej, jestli splňuješ všechny podmínky přijetí a zeptej se svého Pj zda máš možnost se do kultu dostat. Z tohoto kultu není možnost vystoupit. Nikdy.
   Vybavení které je samurajské nemůže "normální člověk" nikdy nalézt. Koupit je může jen ve velmi specializovaných prodejnách a to ještě za mnohem vyšší cenu než jaká je uvedena v tabulkách.
   Samurajové jsou lidé, kteří se rozhodli zasvětit svůj život do tajemství, které v sobě tento kult skrývá. Mohou se jimi stát pouze:

 1. člověk, elf nebo barbar
 2. bojovník, šermíř, lupič nebo sicco
 3. s přesvědčením zmateně dobré, neutrální nebo zmateně zlé
 4. postavy na 6. úrovni (přestupuje se až v kultu, i na další úrovně. Vždy v tom samém!)
 5. ti co nejsou členy žádného jiného kultu
 6. ti co si jsou jisti, že nebudou používat magické předměty po celý zbytek života
 7. ti co si jsou jisti, že nebudou používat jiné zbraně po celý zbytek života
 8. muži (nic proti ženám nemám, ale taková jsou pravidla)
   Samurajové mají ke svým zbraním bonusy, které závisí na jejich úrovni.
   Je docela dobře možné, že se jako samuraj budeš muset chovat jinak, než bys třeba i chtěl, ale to se nedá nic dělat. Pokud jsi se přesto rozhodl stát se členem samurajského kultu a splňuješ-li všechny podmínky přijetí, měl bys ještě vědět, že nejspíše budeš potřebovat poměrně hodně peněz.
   Prosím, aby na dalších řádcích četli jen ti, co jsou 100% rozhodnuti, že se chtějí stát samuraji (nemyslím ve skutečnosti, ale jen a pouze v DrD a jemu podobných hrách).

[ Nahoru ]


   V kultu si může koupit samurajské vybavení za ceny, které jsou uvedeny v tabulkách. Samurajem se "člověk" stane na celý život a není žádná možnost jak z kultu vystoupit!
   Tento kult v sobě skrývá určitá tajemství, o kterých se žádný samuraj s nikým nebaví. Samurajské vybavení (co se týče boje) vypadá asi takto:

názevsílaútočnostobranadélkaváhacenatyp
Lehká zbraň
wakizaši2+5014250 zlJednoruční
Střední zbraň
katana4+5+11 - 220400 zlJednoruční
Těžké zbraně
dai katana7+50250745 zlObouruční
katana a wakizaši7+2+31 - 2--Obouruční
názevsílaútočnostmalý dostřelstřední dostřelvelký dostřelváhacena
Střelná zbraň
samurajský luk5+125406030218 zl
názevobranaváhacena
Zbroj
Samurajská zbroj7200400 zl.


   Každý samuraj má na začátku svého výcviku na výběr jestli se chce učit s katanou a wakizaši, nebo s dai katanou (s lukem bude umět tak jako tak). Samuraj by si to měl pořádně rozmyslet, protože to co si vybere už nebude moci změnit. Nikdy. Lupič nebo sicco ovšem nemohou používat ani dai katanu, ani katanu a wakizaši.

Se samurajskými zbraněmi má samuraj tyto výhody:
 1. u katany a wakizaši má každý samuraj tyto výhody:
  1. na 6. úrovni má bonus +1 k útoku
  2. na 12. úrovni má bonus +2 k útoku a +1 k útočnosti a 1 útok za kolo navíc
  3. na 18. úrovni má bonus +4 k útoku a +2 k útočnosti navíc má při prvním kole souboje automaticky vyhranou iniciativu a k útoku si v tomto kole přičítá ještě +3 a 2 útoky za kolo navíc
  4. na 24. úrovni má bonus +8 k útoku a +4 k útočnosti navíc má při prvním kole souboje automaticky vyhranou iniciativu a k útoku si v tomto kole přičítá ještě +3 (určitě zasáhne cíl a zraní protivníka minimálně za jeden život - pokud je katanou nebo wakizaši zranitelný) a 2 útok za kolo navíc
  5. na 30. úrovni má bonus +16 k útoku a +8 k útočnosti navíc má při prvním kole souboje automaticky vyhranou iniciativu a k útoku si v tomto kole přičítá ještě +3 (určitě zasáhne cíl a zraní protivníka minimálně za jeden život - pokud je katanou nebo wakizaši zranitelný) a 3 útok za kolo navíc
  6. na 36. úrovni se z něho stává mistr učitel a má bonus +32 k útoku a +16 k útočnosti navíc má při prvním kole souboje automaticky vyhranou iniciativu a k útoku si v tomto kole přičítá ještě +4 (určitě zasáhne cíl a zraní protivníka minimálně za dva životy - pokud je katanou nebo wakizaši zranitelný) a 4 útok za kolo navíc

 2. u dai katany má každý samuraj tyto výhody:
  1. na 6. úrovni nemá žádné bonusy
  2. na 12. úrovni má bonus +1 k útoku a 1 útok za kolo navíc
  3. na 18. úrovni má bonus +2 k útoku a +1 k útočnosti a 2 útoky za kolo navíc
  4. na 24. úrovni má bonus +6 k útoku a +2 k útočnosti navíc má při prvním kole souboje automaticky vyhranou iniciativu a k útoku si v tomto kole přičítá ještě +4 a 2 útoky za kolo navíc
  5. na 30. úrovni má bonus +12 k útoku a +4 k útočnosti navíc má při prvním kole souboje automaticky vyhranou iniciativu a k útoku si v tomto kole přičítá ještě +4 (určitě zasáhne cíl a zraní protivníka minimálně za dva životy - pokud je dai katanou zranitelný) a 3 útoky za kolo navíc
  6. na 36. úrovni se z něho stává mistr učitel a má bonus +30 k útoku a +12 k útočnosti navíc má při prvním kole souboje automaticky vyhranou iniciativu a k útoku si v tomto kole přičítá ještě +6 (určitě zasáhne cíl a zraní protivníka minimálně za tři životy - pokud je dai katanou zranitelný) a 4 útoky za kolo navíc

 3. u samurajského luku má každý samuraj tyto výhody:
  1. na 6. úrovni má bonus +1 k útoku
  2. na 12. úrovni má bonus +2 k útoku
  3. na 18. úrovni má bonus +3 k útoku
  4. na 24. úrovni má bonus +4 k útoku a +1 k útočnosti dokáže vystřelit 2krát za kolo
  5. na 30. úrovni má bonus +5 k útoku a +2 k útočnosti dokáže vystřelit 2krát za kolo
  6. na 36. úrovni se z něho stává mistr učitel a má bonus +6 k útoku a +3 k útočnosti a také ještě +10 ke všem doletům dokáže vystřelit 3krát za kolo

 4. u samurajské zbroje má každý samuraj tyto výhody:
  1. na 6. úrovni má jakoby bonus za obratnost k brnění minimálně +1 (vyšší se nemění)
  2. na 12. úrovni má jakoby bonus za obratnost k brnění minimálně +2 (vyšší se nemění)
  3. na 18. úrovni má jakoby bonus za obratnost k brnění minimálně +3 (vyšší se nemění)
  4. na 24. úrovni má jakoby bonus za obratnost k brnění minimálně +4 (vyšší se nemění)
  5. na 30. úrovni má jakoby bonus za obratnost k brnění minimálně +5 (vyšší se nemění)
  6. na 36. úrovni se z něho stává mistr učitel a má jakoby bonus za obratnost k brnění +6

     Bonusy na vyšších úrovních se nesčítají ale mění to znamená, že například na 12. úrovni nemá samuraj k luku bonus +3 k útoku, ale +2 k útoku.
     Bonusy, za kterými není v závorce nic uvedeno se přičítají k bonusům postavy. Bonusy, za kterými je v závorce uvedeno (vyšší se nemění) znamená to, že pokud má postava bonus vyšší než jaký ji přidává kult tak se bonus kultu již nepřičítá.
 5. Pokud se samurajovy stane, že je násilím odloučen od svých zbrání na více jak pět dní, vylepší se mu potom "pěstní souboj" takto:
  1. na 6. úrovni má bonus k síle pěsti 2
  2. na 12. úrovni má bonus k síle pěsti 3
  3. na 18. úrovni má bonus k síle pěsti 4 a k síle nohy 1
  4. na 24. úrovni má bonus k síle pěsti 5 a k síle nohy 2 a 1 útok za kolo navíc
  5. na 30. úrovni má bonus k síle pěsti 6 a k síle nohy 3 a 1 útok za kolo navíc
  6. na 36. úrovni se z něho stává mistr učitel a má bonus k síle pěsti 8 a k síle nohy 5 a 2 útok za kolo navíc
 6. U lupiče se tyto bonusy počítají takto:
  1. na 6. úrovni má bonus k bodům boje 1
  2. na 12. úrovni má bonus k bodům boje 2
  3. na 18. úrovni má bonus k bodům boje 3
  4. na 24. úrovni má bonus k bodům boje 4 a 1 útok za kolo navíc
  5. na 30. úrovni má bonus k bodům boje 5 a 1 útok za kolo navíc
  6. na 36. úrovni se z něho stává mistr učitel a má bonus k bodům boje 6 a 2 útok za kolo navíc
Převychování samuraje

   Samuraj je převychován - kdyby se postava nechtěla nechat dát převychovat má na výběr ze dvou možností, buď udělá to, co po něm chtějí, nebo urychleně opustí kult. Takto převychovaní samurajové se chovají v určitých situacích tak, jak to tu popíši. Ne jinak. V ostatních situacích se chovají logicky jak jim to jen inteligence dovolí.
   Samuraj nikdy neudělá tyto věci (i kdyby ho to mělo stát život):
nikdy se neopije; nikdy se nenechá uplatit; nikdy nechodí do armády; nikdy nechodí do veřejných domů a jim podobným podnikům; nikdy nevyzradí tajemství; nikdy se nenechává najímat (toto není tak úplně pravda, on se třeba i najmout nechá, ale neříká tomu najímání. Pro něho to je nabídka, aby udělal dobrou věc. Potom také neříká odměně odměna, ale dar za to, že někomu pomohl a dar přece nemůže odmítnout).
   Samuraj se zachová v popsaných situacích takto (i kdyby ho to mělo stát život):
pokud ho někdo okrade, je samurajovou "povinností" useknout mu na jedné ruce prsteníček a malíček, pokud ho okrade někdo, kdo je již takto poznamenaný je samurajovou "povinností" zabít ho (platí to i pro větší počty nepřátel); pokud na něho někdo zaútočí nesmí ho samuraj nechat uniknou živého a pokud mu unikne musí ho pronásledovat tak dlouho, než se mu ho podaří chytit a zabít (platí pouze pro rasy, za které může hráč hrát a platí to také pro větší počty nepřátel); pokud ho někdo urazí, i kdyby nechtěně, tak na něho samuraj zaútočí; pokud zklame, nebo udělá něco podobného spáchá harakiri (sepuku) - to znamená, že vezme wakizaši zabodne si ho do břicha v oblasti pasu a směrem nahoru se rozřízne. Po tomto činu ho už nikdo nedokáže zachránit!

Meditace

   Všichni samurajové musí každý den meditovat. A to alespoň 6 směn. Tato meditace očišťuje jeho mysl a zaostřuje jeho sílu tam, kde ji momentálně nejvíce potřebuje proto si po meditaci může každý samuraj přičíst 4 životy. Meditace se provádí pouze jednou za den. Dá se využít také ke snížení únavy, ale samuraj nesmí být více než vyčerpaný. Po této meditaci se mu vyléčí únava o tři body (snížení bodů únavy podle pravidel PPP ze strany 53, platí také). Meditace se také nedá provádět pokud byl samuraj zasažen jakýmkoliv druhem kouzla které jakkoliv změní jeho fyzickou schránku (například pokud se z vás stane oblak dýmu, ale ani pokud vám třeba jen narostou oslí uši), ani pokud byl zasažen nějakým psychickým kouzlem, které ještě působí (vždy se zeptej svého Pj, jestli můžeš meditovat. Pokud by na tebe bylo sesláno nějaké kouzlo o kterém bys nevěděl, že na tebe působí, poznáš to a Pj ti to musí říct).

Přestupy

   Pro přestupy jsou u samurajů zvláštní ceny a také doba, po kterou se na další úroveň dostává. Uvádím zde proto tabulku, která shrnuje cenu a dobu potřebnou na určitou úroveň (zkušeností musí mít samuraj tolik kolik jich k přestupu potřebuje jeho povolání).

VálečníkZloděj
úroveňcenadoba*úroveňcenadoba*úroveňcenadoba*úroveňcenadoba*
62122226636202222513
72822329037272232743
8362243173,58342243003,5
9452253443,59432253253,5
10552263713,510532263513,5
11662274003,511632273773,5
12812,5284303,512772,5284053,5
13942,5294603,513902,5294343,5
141092,5304944141032,5304664
151242,5315274151182,5314974
161412,5325614161342,5325294
171592,5335964171512,5335624
181793346324181703345954
191993356704191893356304
202203367104,5202093366684,5
212433212303
*Doba se počítá v měsících

Historie samurajů

   Asi před tisícem let žil jeden muž, který se jmenoval Katsu. Podle něho se pojmenovala také hlavní zbraň samurajů - katana. Tento člověk (byl to člověk - šermíř) vymyslel zvláštní styl boje, kterému se později začalo říkat samurajský (podle země, kde zažil svůj největší rozmach - Samujsko). Samurajové byly zpočátku zavrhováni, protože skoro nikdo správně nepochopil jejich filozofii. A tak ještě s několika věrnými musel opustit Jusko (tento stát později zanikl).
   Poté co v sousední zemi, Samujsko, založil Katsu první školu a začal přijímat nové a nové členy stalo se to co nikdo nechtěl. Jeden ze studentů, kterého vyslali tajně z Juska, se vydával za někoho, koho zabil (pravým jménem se jmenoval Yo Ti). Jeho úkol spočíval v tom rozložit samurajskou organizaci a pokud možno zabít Katsua.
   Něco se mu povedlo a to sice rozložit organizaci. I když se Katsua snažil zabránit tomu, neměl již tolik sil, aby to udělal a nakonec ho to stálo i život o který přišel, když měl v jeho 103 letech potíže se srdcem. Samurajové se začali rozpadat, ale protože byli chytří (někteří) začali se po nějakém čase shromažďovat do celků (dále "druhů") v kterých zůstali v podstatě až dodnes.
   Jednotlivá sjednocení mezi sebou většinou nebojují. Na to, aby mezi sebou začali bojovat musí mít dostatečně velké důvody, protože vědí co by se jim mohlo stát.
   Dnešní samurajské organizace si mezi sebou rozdělili území, do kterých mohou pouze členové určitých "druhů" a ostatní ne. Pokud toto rozdělení někdo poruší bude mu nejprve oznámeno, že pokud neopustí toto území bude pronásledován. Pokud na toto oznámení samuraj nezareaguje do týdne, začne na něho hon ostatních samurajů z toho "druhu" u kterých porušil teritorium. Mohlo by se zdát, že se k sobě samurajové chovají jako zvířata, ale po jejich zkušenostech se jim nikdo nemůže divit. Mezi samurajskými "druhy" mohou občas nastat spojenectví, ale pouze velmi zřídka a jen na časy krize.

[ Nahoru ]
Přidat k oblíbeným
Anketa:

Výsledky anket

Kniha uživatelůNaše ikonka:
Stránky o Dračím Doupěti - mnoho doplňků a příjemné prostředí

Partner:
Cult of the Dragon a vše co k tématu fantasy patří naleznete zde!
Spřátelené stránky:
Profesionální stránka věnovaná jedné z nejlepších RPG!
Mnoho informací z okolí Pána Prstenů a jeho filmového zpracování
Fantasy měsíčník
Nekomerční modul pro DrDZaloženo 5.2.2003 (ve spolupráci s hráči - Merry, Dugeons, Artholl, Maleax, Thorin, Barlock). http://poutnikovakrcma.wz.cz©