Dračí Doupě - PK
Úvod
Novinky
Naše družinka
Podoba družinky
Kronika
Síň slávy
Opustili družinku
Hřbitov soukromý
Hřbitov veřejný
Světy
Kyprie
Kulty
Samurajové
Řád
Paladinové
Ramtolové
Ceníky
- Kompletní
Pyrofor
Theurg
Kůže
Hostinec
Nástroje
Služby
Vetešnictví
Kovy
Bestiář
Zvířata
Humanoidé
Nemrtví
Zbraně
Artefakty
Boj tváří v tvář
Střelecký souboj
Zbroje
Artefakty
Běžné
Poezie
Básně
Povídky
Porosty
Bylinky
Houby
Ostatní
Dovednosti nové
Dovednosti v.1.6
Downloads
Galerie
Community
Kniha návštěv
Příspěvky
Napište
Weby
Links
Autoři
Credits

Dovednosti z pravidel verze 1.6

Přepsali jsme dovednosti verze 1.6, jelikož je sami využíváme - je to skvělý doplněk pro hraní s pravidly v.1.5. Jsou určeny pro každého, kdo k nim nemá jiný přístup. (originální podoba dovedností se nachází v pravidlech Dračího doupěte verze 1.6 od nakladatelství Altar)

[ Nahoru ]Plavání

Vlastnost: síla
Obtížnost: střední
Ověřování: jednou za směnu
Totální úspěch: další ověřování bude místo za jednu až za šest směn
Úspěch: postava plave dál.
Neúspěch: postava se začíná topit - ztrácí 1 život a v dalším kole si znovu hází proti pasti, nebezpečnost je o 1 vyšší. Pokud zase neuspěje, ztrácí 2 životy a nebezpečnost opět o 1 stoupne. Tak to pokračuje, dokud postava v hodu proti pasti neuspěje, nebo dokud nepřijde o všechny životy. (Pokud nebezpečnost pasti stoupne nad 15, není už nutné házet, ale stále má cenu počítat kola, například jde-li někdo postavě na pomoc.) Zranění topením je jenom stínové; pokud postavu někdo vytáhne dříve než ji počet životů klesne na nulu, zranění zmizí a zůstane jenom čtvrtina.
Fatální neúspěch: stejně jako obvyklý neúspěch, ale místo po jednom ubývají životy po pěti (tedy 5 v prvním kole, 10 v druhém, 15 ve třetím atd.).
Poznámka: tato schopnost se používá pokaždé, když postava musí překonat vodní překážku, kterou nemůže přebrodit nebo přeskočit (přeletět atd.). První ověřování se používá ihned po vstupu do vody. PJ může upravit past zejména podle teploty vody (ve vodě chladnější než 5 °C je v podstatě nemožné přežít déle než čtvrt hodiny) a podle naložení a únavy (za každý stupeň naložení anebo únavy vzrůstá nebezpečnost o 1). Každé kolo topení stojí jeden bod únavy.
   Se zdokonalováním v plavání se zlepšuje také výdrž postavy. Postavě, které umí plavat alespoň špatně, způsobuje plavání jen poloviční únavu, postavě, která umí plavat alespoň dobře, jen třetinovou únavu a postavě, která umí plavat dokonale, jen šestinu obvyklé únavy.

Kovářství

Vlastnost: síla
Obtížnost: těžká
Ověřování: při každém výrobku
Totální úspěch: postavě se povede opravit či vyrobit zbraň nebo zbroj tak, že je jako nová, povede se jí výrobek skoro jako od profesionála.
Úspěch: postavě se podaří opravit či vyrobit použitelnou zbraň nebo zbroj (má však o něco horší parametry než od profesionála - přece jen, žádný dobrodruh není mistrem kovářem), vyrobí použitelný výrobek dostatečné kvality, oková koně a podobně. Případné parametry výrobku určuje PJ.
Neúspěch: postavě se nepodaří zbraň opravit, vyrobí téměř nepoužitelný výrobek.
Fatální neúspěch: postava nejen že nic nevyrobí, ale zničí to, co měla opravit, znehodnotí použitý materiál, zraní se, kůň ji pokope a podobně.
Poznámka: k práci je potřebné patřičné vybavení - kovářská dílna s výhní a kovadlina a kovářské náčiní. Délka práce je závislá na složitosti výrobku a určí ji PJ svým zdravým rozumem. V případě totálního úspěchu se může doba výroby o třetinu zkrátit.
   Své dovednosti může postava využít například k tomu, že si přivydělá nějaké peníze jako kovářský pomocník, může si po dohodě s kovářem ve vesnické kovárně sama spravit meč, protože takový vesnický kovář sice udělá pluh, ale s mečem si asi narozdíl od dobrodruha nebude moc vědět rady, může najít může najít nějakou zachovalou kovářskou dílnu ve zříceninách, které družina prozkoumá a podobně.

Tesařina

Vlastnost: síla
Obtížnost: střední
Ověřování: každé tři hodiny
Totální úspěch: další úspěch netřeba ověřovat až do konce pracovního dne.
Úspěch: postava úspěšně vykoná dílo.
Neúspěch: postava dílo zkazí a musí ho 9 směn opravovat.
Fatální neúspěch: postava zkazí dílo natolik, že ho musí celé udělat znova, navíc zničila materiál a podle úvahy PJ se mohla zranit, případně mohla zranit někoho jiného.
Poznámka: postava s touto dovedností umí zpracovávat velké kusy dřeva, stavět palisády, zátarasy, jednoduché dřevěné sruby, podle pokynů stavitele domů stření konstrukce a podobně. Je třeba si uvědomit, že stejně jako u každého jiného zde uvedeného řemesla dobrodruh není zkušeným vyučeným mistrem, takže složité práce nemusí zvládnout, ale snadno si najde výdělek jako pomocný dělník, například při stavbě obléhacích strojů (o nichž se dočteš v PPE) nebo i lodí, případně si sama postavit jednoduchý vor.
   K práci stačí běžné nástroje - sekera, pila, avšak se specializovanými nástroji dílo trvá kratší dobu. Tu opět odhadne PJ.

Zedničina

Vlastnost: síla
Obtížnost: střední
Ověřování: každé 3 hodiny
Totální úspěch: další úspěch netřeba ověřovat až do konce pracovního dne.
Úspěch: postava úspěšně vyková dílo.
Neúspěch: postava dílo zkazí a musí ho 9 směn opravovat.
Fatální neúspěch: postava zkazí dílo natolik, že ho musí celé udělat znova, navíc zničila materiál a dle úvahy PJ se mohla zranit.
Poznámka: postava s touto dovedností umí budovat jednoduché zdi z kamene a cihel, podle pokynů stavitele domů i postavit jednoduchý dům, ale bez ozdobných říms, sloupů a podobně. Ve městě si najde snadno výdělek jako pomocný zedník, při stavbě hradu či opevnění a podobně. Rovněž se uplatní při opravách hradeb, způsobených obléhacími stroji, zazdívání nepohodlných dveří, podzemních požárů v šachtách a podobně. K práci zedník samozřejmě potřebuje materiál i příslušné zednické nářadí.

Veslování

Vlastnost: síla
Obtížnost: lehká
Ověřování: jednou za mořskou směnu
Totální úspěch: veslování způsobuje postavě poloviční únavu a další ověřování úspěchu se provádí až za šest mořských směn.
Úspěch: veslování způsobuje postavě poloviční únavu.
Neúspěch: postava se unavuje podle pravidel.
Fatální neúspěch: postava se převrhne, praští veslem sama sebe nebo svého spoluveslaře, vezme "raka", udělá si puchýř, vesluje špatným směrem a musí se vracet a podobně.
Poznámka: i když se veslování zdá snadné, žádná hračka to není. Každopádně postava, která prvně sedne k veslům, bude na lodi spíše překážet, pokud to bude jednoveslice, bude se točit dokolečka nebo křižovat cikcak záliv a bude pro smích všem přihlížejícím.

Ovládání plachet

Vlastnost: síla
Obtížnost: střední
Ověřování: jednou za den nebo při každém manévru
Totální úspěch: loď pluje asi o jednu čtvrtinu rychleji.
Úspěch: loď pluje požadovaným směrem odpovídající rychlostí.
Neúspěch: loď pluje asi o čtvrtinu pomaleji.
Fatální neúspěch: protržení plachty, přervání lana, pád z ráhnoví na palubu a zranění a podobně.
Poznámka: ovládání plachet patří k základním námořnickým dovednostem.

Běh na krátké tratě

Vlastnost: síla
Obtížnost: střední
Ověřování: každých 6 kol
Totální úspěch: postava má tolik bodů sprintu za kolo, jako by měla bonus za pohyblivost o 2 vyšší.
Úspěch: postava má tolik bodů sprintu za kolo, jako by měla, kdyby měla pohyblivost o 1 vyšší.
Neúspěch: postava má tolik bodů sprintu za kolo, kolik odpovídá její pohyblivosti.
Fatální neúspěch: postava má tolik bodů sprintu za kolo, kolik by měla, kdyby měla pohyblivost o 2 nižší, postava může zakopnout a natlouct si nos, zranit se a podobně.

Malířství a jiné výtvarné umění

Vlastnost: obratnost
Obtížnost: těžká
Ověřování: jednou za obraz nebo jiné dílo
Totální úspěch: dílo postavy se nesmírně líbí, vyjadřuje přesnou podobu, podle situace je pohoštěna, bohatě odměněna, pozvána k vlivné osobnosti a podobně.
Úspěch: dílo postavy se líbí, osoba je podle portrétu snadno identifikovatelná, autor kresby je pozván na skleničku, dostane drobnou odměnu a podobně.
Neúspěch: dílo je nepochopeno, vzbuzuje u ostatních posměch.
Fatální neúspěch: portrétovaná postava je uražena, autor vyhnán, dojde k záměně hledané osoby a podobně.
Poznámka: tato dovednost může sloužit k výdělku, k zobrazení hledané osoby či předmětu, zalichocení dokonalým portrétem a podobně.

Řezbářství

Vlastnost: obratnost
Obtížnost: střední
Ověřování: jednou za sošku nebo jiný předmět
Totální úspěch až fatální neúspěch: podobně jako u malířství.
Poznámka: Řezbářství spočívá ve vyřezávání drobných uměleckých děl i užitkových předmětů. Je k němu třeba specializované nářadí, které cenově i váhově odpovídá zlodějskému náčiní.

Truhlářství, hrnčířství a podobná řemesla

Vlastnost: obratnost
Obtížnost: střední
Ověřování: jednou za výrobek
Totální úspěch: výrobek je téměř jako od vyučeného mistra.
Úspěch: výrobek je sice funkční, ale nikterak úhledný.
Neúspěch: výrobek se vůbec nepovedl.
Fatální neúspěch: výrobek se zdánlivě povedl, ale při prvním použití se zlomí, zbortí, rozbije, zkrátka je zničen.
Poznámka: takto si můžeš vytvořit mnohá řemesla, která kladou nároky na obratnost výrobce, můžeš sem zařadit například provazníka, tkalce, krejčího, ševce a podobně.

Akrobacie

Vlastnost: obratnost
Obtížnost: střední až těžká
Ověřování: jednou za vystoupení, tj. 1 až 3 směny
Totální úspěch: vystoupení se líbí, postava sklízí aplaus, je bohatě odměněna, pozvána k vlivné osobě a podobně.
Úspěch: vystoupení se líbí, postava sklidí drobnou odměnu, je pozvána na skleničku nebo malé pohoštění a podobně.
Neúspěch: vystoupení postavy vzbuzuje posměch.
Fatální neúspěch: postava je vypískána, zasypána shnilými rajčaty a jinou zeleninou, spadla a zranila se a podobně.
Poznámka: do těchto typů spadají klasické "komediantské" činnosti - žonglování, provazochodectví, akrobacie, na létající hrazdě, salta, veletoče, jízda na jednokolce, manipulace a iluzionistická kouzla a podobně. Postava by měla říct, kterému oboru se hodlá věnovat. Pokud chce být všestranným artistou, musí se tuto dovednost učit "několikrát" - to určuje PJ, který rovněž určuje , zda se jedná o dovednost střední nebo těžkou.

Jízda na koni

Vlastnost: obratnost
Obtížnost: lehká
Ověřování: každé tři hodiny při kroku nebo klusu, každých 10 kol při cvalu nebo trysku
Totální úspěch: postava zvládá jízdu perfektně, takže postava získává pouze poloviční únavu a další ověřování úspěchu je až za dvojnásobek obvyklé doby, při boji již až do konce nemusí prověřovat úspěch.
Úspěch: postava získává únavu podle pravidel, postava zvládla požadovaný manévr při boji.
Neúspěch: postava získává jeden bod únavy za každé dva body únavy zvířete, při boji se manévr nepovede a postava se celé následující kolo musí věnovat ovládání zvířete.
Fatální neúspěch: postava spadla z koně a podle úvahy PJ může být zraněna za 1k6 životů.
Poznámka: tato dovednost se vztahuje na klasická jízdní zvířata (pochopitelně s inteligencí 1), která obvykle nesou na hřbetě jednoho jezdce. Nevztahuje se na velké nestvůry, například slony.

Jízda na leteckých nestvůrách

Vlastnost: obratnost
Obtížnost: těžká
Ověřování: jednou za tři hodiny, při boji jednou za šest kol
Totální úspěch: postava zvládá let perfektně, takže postava získává pouze poloviční únavu a další ověřování úspěchu je až za dvojnásobek obvyklé doby. Při boji se uvažuje jako by měla bonus za manévrovací schopnost o 1 vyšší.
Úspěch: postava získává únavu podle pravidel, provedla požadovaný manévr a nespadla z letecké nestvůry.
Neúspěch: postava získává 1 bod únavy za každé 2 body únavy letecké nestvůry a při boji se uvažuje, jako by bonus za manévrovací schopnost měla o 1 nižší.
Fatální neúspěch: postava spadla z letecké nestvůry se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
Poznámka: tato dovednost slouží k ovládání klasických inteligentních leteckých nestvůr a dobrodruh by se měl ve vlastním zájmu naučit alespoň její základy, než na nějakou leteckou nestvůru vsedne.

Vaření

Vlastnost: obratnost
Obtížnost: střední
Ověřování: každé jídlo
Totální úspěch: všichni se olizují až za ušima.
Úspěch: jídlo je velmi chutné.
Neúspěch: jídlo je poživatelné, ale nic moc.
Fatální neúspěch: postava jídlo připálila, přesolila, zkazila suroviny a podobně.
Poznámka: za obvyklých okolností není třeba úspěch při vaření ověřovat u postavy, která umí vařit alespoň průměrně. Tato dovednost se zpravidla využívá, pokud se postavy dostanou do situace, že se vaření nějakého pokrmu stane středem pozornosti (například když se družina rozhodne zúčastnit se soutěže O nejkřehčí dračí kýtu pořádanou každoročně v Ryleighu).

Padělání

Vlastnost: obratnost
Obtížnost: těžká
Ověřování: při každém použití (je zapotřebí ověřovat pro každý padělaný dokument)
Totální úspěch: postavě se padělání zdařilo tak, že past, proti které si hází postava dokumentu znalá při jeho prohlédnutí , je Int ~ 12 ~ podezření/nic. Podezření je možno potvrdit jen s originálním dokumentem (té samé listiny nebo třeba téže pečeti na jiném dokumentu), pak se jedná opět o past Int ~ 12 ~ odhalení/nic. Všechny osoby dokumentu neznalé jsou přesvědčeny o jeho pravosti.
Úspěch: totéž, co totální úspěch, jen nebezpečnost pasti se snižuje na 8. Na potvrzení podezření nemusí mít postava věci dobře znalá k dispozici prokazatelný originál (například stráž denně kontrolující dvacet pověřovacích dekretů opatřovaných stále tou samou pečetí, popřípadě vlastník pečeti). Všechny osoby dokumentu neznalé jsou přesvědčeny o jeho pravosti.
Neúspěch: postava s inteligencí alespoň 14 při jakémkoliv podrobnějším prohlédnutí (například jedno kolo na rozeznání nepravosti podpisu) zjistí, že se jedná o padělek. Postavy s nižší inteligencí si hodí proti pasti Int ~ 5 ~ odhalení/nic. Proti této pasti si házejí i postavy dokumentu neznalé.
Fatální neúspěch: totéž co neúspěch, ovšem všechny postavy, které o padělání vědí předem, jsou přesvědčeny o vynikající kvalitě padělku.
Poznámka: padělat je možné ledacos. Dovednost padělání je možno použít na falšování listin, podpisů, pečetí a podobných dokumentů. Zásadně ji nelze použít při padělání šperků ani peněz, neboť to vyžaduje vysoké klenotnické umění a dílnu (nedá se provádět v terénu).
   Postava, která se pokouší padělat, musí umět psát (pakliže je to k vytvoření dokumentu zapotřebí) a musí být vybavena padělatelskou soupravou, která obsahuje pera, inkousty, pečetní vosky, univerzální pečetidla, rydla, retušovací barvy, rozličné druhy papíru a pergamenu a jiné užitečnosti. Souprava se dá zakoupit pod názvem Kancelářské pomůcky nebo osobně sestavit. Zakoupená váží asi 30 mincí.

PŘÍKLAD: Hobit zloděj Falko s obratností 20, bonus +4, umí dokonale padělat. Rozhodne se padělat dekret o povýšení do rytířského stavu. Opatří si tento dekret od svého přítele, přepíše jej a doplní své jméno. Na originálním dekretu je královská pečeť, králův podpis a podpis hlavního velitele vojsk. Zloděj si hodí proti pasti a padne mu 5, což znamená totální úspěch. S padělanou listinou se vydá na turnaj. Podaří se mu oklamat hodnostáře řídící turnaj (v hodu proti pasti mu padne 4, bonus za inteligenci má +2) a po vítězství v kláních dokonce samotný panovník uznává pravost dokumentu (hod 5, inteligence 20, bonus +4). Velitel vojsk je ovšem mazaný a není sklerotický, takže je mu divné, že si Falka nepamatuje. V hodu proti pasti na podezření uspěje (hod 9, inteligence 18, bonus +3), při ověřování pravosti s originálními podpisy však hodí jen 2, a tak i on musí uznat, že turnaj vyhrál Sir Falko z Hraboděr.

Rybaření

Vlastnost: obratnost
Obtížnost: lehká
Ověřování: na začátku každého lovu a dále každé dvě hodiny
Totální úspěch: postava ulovila za 2 hodiny 2k6 ryb.
Úspěch: postava ulovila za 2 hodiny 1k6 ryb.
Neúspěch: postava ulovila za 2 hodiny maximálně jednu rybu.
Fatální neúspěch: postava ani za dvě hodiny neulovila žádnou rybu a navíc všechny vyplašila. Po následujících 5 hodin se nikomu v okolí tohoto místa nepodaří ulovit žádnou rybu.
Poznámka: pro použití této dovednosti potřebuje postava rybářský prut. Může si ho buď vyrobit nebo koupit. V prodejně stojí prut 1 zlatý a chytí se s ním výše uvedený počet ryb. S vlastnoručně vyrobeným prutem chytí postava o (60 - 10 x Obr)% méně ryb.
   Jedna ryba je přibližně jeden čen

PŘÍKLAD: Kroll Krwell má obratnost 10 a umí rybařit průměrně. Těsně před tím, než se vydal k rybníčku, si zhotovil vlastní prut. U rybníka sedí dvě hodiny, a jelikož mu padlo 6, což je úspěch, ulovil by dejme tomu 4 ryby (1k6). Má však svůj vlastní prut, a proto jich ulovil o 60 % méně, tj. 2 ryby (zaokrouhlujeme nahoru).

Kočí (řízení spřežení a povozů)

Vlastnost: obratnost
Obtížnost: lehká
Ověřování: dle PJ
Totální úspěch: pravděpodobnost nehody se snižuje o 20 %.
Úspěch: pravděpodobnost nehody se nemění.
Neúspěch: pravděpodobnost nehody se zvyšuje o 10 %.
Fatální neúspěch: pravděpodobnost nehody se zvyšuje o 30 %.

Řeznictví

Vlastnost: odolnost
Obtížnost: těžká
Ověřování: při každém zpracovávání
Totální úspěch: při zpracování uloveného zvířete výtěží dvakrát více čenů než obvykle.
Úspěch: při zpracování uloveného zvířete výtěží o polovinu více čenů než obvykle.
Neúspěch: při zpracování uloveného zvířete výtěží právě tolik, kolik je uvedeno v bestiáři.
Fatální neúspěch: nevytěží nic a zvíře je znehodnoceno.
Poznámka: tato dovednost úzce souvisí s kapitolou Lov a zpracováváním ulovených zvířat.

Zadržování dechu

Vlastnost: odolnost
Obtížnost: těžká
Ověřování: od 4. kola včetně každé kolo, od 5. kola se nebezpečnost zvyšuje o 1
Totální úspěch: příští kolo si postava nehází proti pasti a toto kolo se ani nepočítá do zvyšování nebezpečnosti pasti.
Úspěch: postava se ještě nedusí.
Neúspěch: postava se začíná dusit a musí se v příštím kole nadechnout. Tady závisí na situaci, co se stane. Jestliže postava stačí vyplavat, dostat se do zdravého ovzduší a podobně, nemá to žádné následky.
Fatální neúspěch: postava se ihned nadechne a podle situace se začne topit, nadechne se jedu, omdlí a podobně.
Poznámka: dá se využít k potápění, k průchodu oblasti s jedovatými plyny a podobně. Může rovněž sloužit k určení toho, jak dlouho je třeba postavu rdousit, než upadne do bezvědomí.

Hasičství

Vlastnost: odolnost
Obtížnost: těžká
Ověřování: při každém požáru, respektive průchodu ohněm nebo styku s ohněm
Totální úspěch: požár bude trvat polovinu doby, způsobí poloviční poškození a pravděpodobnost rozšíření se sníží na polovinu. Při průchodu ohněm je hasič zraněn za polovinu životů než obvykle a má bonus +2 k hodu proti pasti.
Úspěch: totéž jako totální úspěch, ale doba požáru a z toho vyplývající poškození a další veličiny jsou místo poloviny tři čtvrtiny. V hodu proti pasti má hasič bonus +1.
Neúspěch: veškeré hodnoty zůstanou nezměněny.
Fatální neúspěch: hodnoty se o polovinu zvýší, hasič má postih -2 k hodu proti pasti.
Poznámka: pravidla pro požár a jeho šíření najdeš v PPE. Podle tohoto dílu pravidel pouze uplatníš menší zranění při zásahu jakýmkoliv ohněm.

Koželužnictví

Vlastnost: odolnost
Obtížnost: lehká
Ověřování: pro každou kůži
Totální úspěch: postava vyčiní danou kůži tak, že za ni dostane o čtvrtinu více, než je obvyklé.
Úspěch: postava vyčiní danou kůži.
Neúspěch: postava zkazí danou kůži.
Fatální neúspěch: postava zkazí danou kůži a navíc se přiotráví za 1k6 životů.
Poznámka: koželužnictvím se myslí zpracování kůže po stažení zvířete a očištění kůže nebo kožešiny. Stáhnou a očistit kůži umí každý hraničář. Následně ji zpracovat pro výrobu řemení nebo koženého brnění však umí jen málokdo.
   Kůže se nedají zpracovávat ve volné přírodě, je k tomu potřeba alespoň lovecká chata a potřebné suroviny (chemikálie nebo přírodní látky).

Nosič

Vlastnost: odolnost
Obtížnost: lehká
Ověřování: každou hodinu
Totální úspěch: postava se cítí, jako by měla naložení o stupeň nižší a další ověřování je až za 3 hodiny.
Úspěch: postava se cítí, jako by měla naložení o stupeň nižší.
Neúspěch: postava má naložení podle skutečnosti.
Fatální neúspěch: postava se cítí, jako by měla naložení o stupeň vyšší.
Poznámka: Tato dovednost je uměním vysokohorských národů, jejichž příslušníci jsou po stezkách neschůdných pro nákladní zvířata přenášet náklady na vlastních bedrech. Jde o to jak si správně zabalit tornu, i o to, jak si rozvrhnout síly během pochodu, aby byly co nejvíce využity.

Asketismus

Vlastnost: odolnost
Obtížnost: těžká
Ověřování: na začátku každého hladovění nebo nedostatku vody
Totální úspěch: nedostatek vody se asketovi počítá až od třetího dne, nedostatek jídla až od třetího týdne.
Úspěch: nedostatek vody se asketovi počítá až od druhého dne, nedostatek jídla až od druhého týdne.
Neúspěch: dehydratace a hladovění se počítá podle pravidel.
Fatální neúspěch: dehydratace a hladovění způsobuje dvojnásobnou únavu.
Poznámka: asketa je osoba, která k živobytí stačí opravdu málo, vydrží dlouhou dobu bez jídla a pití, aniž by to na ni mělo neblahé účinky. Toto umění se z části mohou naučit i postavy. Nicméně má to jeden háček. Taková postava se nemůže aktivně účastnit "žranic" a opulentních hostin. Asketa může denně pojíst nejvýše jeden čen, z alkoholu vypít nejvýše 0,2 čtvrtky vína nebo 0,1 čtvrtky medoviny denně. Pokud toto nedodržuje, může PJ snížit stupeň ovládání této dovednosti.

Skauting

Vlastnost: odolnost
Obtížnost: střední
Ověřování: v případě potřeby - určuje PJ
Totální úspěch: postava má bonus +2 k hodu proti pasti.
Úspěch: postava má bonus +1 k hodu proti pasti.
Neúspěch: postava nemá žádný bonus k hodu proti pasti.
Fatální neúspěch: postava má postih -2 k hodu proti pasti.
Poznámka: PJ má svá pravidla pro určování pravděpodobnosti nachlazení. Tato dovednost přidává postavě bonus k hodu proti pasti.

Sklářství

Vlastnost: odolnost
Obtížnost: těžká
Ověřování: každý výrobek
Totální úspěch: výrobek je téměř jako od vyučeného mistra.
Úspěch: výrobek je sice funkční, ale nikterak pohledný.
Neúspěch: výrobek se vůbec nepovedl, je to jen beztvará amforní hmota.
Fatální neúspěch: výrobek se zdánlivě povedl, ale při prvním použití praskne.
Poznámka: sklářství je poměrně náročné řemeslo. Pro jeho provozování je potřeba sklářská pec a foukací trubice, jakož i jiné další potřebné vybavení.

Jazyky

Vlastnost: inteligence
Obtížnost: střední
Ověřování: jednou za 10 kol nebo po každé otázce
Totální úspěch: postava až do konce rozhovoru nemusí ověřovat.
Úspěch: postava řečenému rozumí.
Neúspěch: postava nebo její posluchač nerozumí tomu, co jí její partner říká.
Fatální neúspěch: postava nebo její posluchač pochopí slova svého partnera zcela obráceně.
Poznámka: každá postava umí velmi dobře svůj rodný jazyk a je možno se v něm obvyklým způsobem dopracovat k dokonalosti. Průměrná znalost jazyka je ve skutečnosti dosti špatná - každý domorodý mluvčí pozná, že se jedná o cizince a i slovní zásoba je velmi omezená. PJ může upravovat past zejména podle námětu hovoru: jednoduché otázky a jednoslabičné odpovědi uspějí skoro pokaždé i při špatné znalosti jazyka.

PŘÍKLAD: V populární hře "Úředníkova kancelář", která používá stejný systém dovedností jako Dračí doupě, je postava Američana Jonese, který má inteligenci 8. Na druhé úrovni dostane Jones 8 profibodů inteligence a rozhodne se učit jazyky. Za pět bodů se naučí velmi špatně česky a tři zbývající si uschová. Na čtvrté úrovni dostane dalších 8 bodů a to je společně se dvěma body z jeho zásoby dost na to, aby se naučil česky špatně. To mu stačí a vydá se do Prahy. Zde se slovy "váš předseda je manažer v první třídě" pokouší zalichotit významné správní radě. Hodí si kostkou a padne mu 1, po odečtení jeho postihu za inteligenci je to 0. To je fatální neúspěch a správní rada si jeho poznámku vyloží jako narážku na nízkou úroveň vzdělání svého předsedy.

Čtení a psaní

Vlastnost: inteligence
Obtížnost: těžká
Ověřování: při každém použití
Totální úspěch: postava správně najde daný text a najde v něm všechny pravopisné chyby, nebo bezchybně napíše požadovaný text.
Úspěch: postava přečte nebo napíše požadovaný text, takže je správně pochopen, nicméně neodhalí (neopraví po sobě) pravopisné chyby.
Neúspěch: postavě se nepodaří text přečíst nebo ho napíše zcela nečitelně.
Fatální neúspěch: postava přečte nebo napíše text špatně, takže je jeho smysl pochopen zcela jinak, než je ve skutečnosti.
Poznámka: čtení je dovednost, která se vyskytuje vlastně jen ve dvou stupních - umí/neumí. PJ tuto vlastnost nemusí ověřovat u žádné postavy, která umí číst alespoň průměrně. Pro srovnání, průměrný hráč DrD umí číst velmi dobře až dokonale - se psaním, alespoň s pravopisem, je to mnohdy horší. Nicméně pokud jde jen o to, aby byl smysl psaného textu pochopen, platí totéž, co pro čtení. Stupeň zvládnutí této dovednosti však určuje, jak dlouho bude postava daný nápis číst nebo psát. Například postava, která umí průměrně číst a psát, by tento odstavec (104 slov) napsala zhruba za dvě směny a přečetla ho asi za 5 kol.
   Podotkněme, že ve světě DrD se, stejně jako ve světě našem, mohou vyskytovat různé typy písma a postava se musí učit každé zvlášť. Příkladem písma z našeho světa jsou latinka, azbuka, řecká abeceda či čínské nebo japonské písmo.

Kartografie

Vlastnost: inteligence
Obtížnost: střední
Ověřování: při kreslení nové mapy, při hodu na bloudění
Totální úspěch: pravděpodobnost bloudění se snižuje o 20 %, nakreslená mapa je velmi kvalitní a věrohodná.
Úspěch: pravděpodobnost bloudění se snižuje o 10 %, nakreslená mapa je standardní kvality.
Neúspěch: pravděpodobnost bloudění je podle pravidel, mapu se nepodařilo nakreslit.
Fatální neúspěch: pravděpodobnost bloudění se zvyšuje o 20 %, o nakreslené mapě si kartograf myslí, že je věrná, ve skutečnosti zvyšuje pravděpodobnost bloudění o 20 %.
Poznámka: dovednost kartografie v sobě zahrnuje jednak čtení map a orientování se v nich. Taková mapa sice sama o sobě zvyšuje procento, že družina nezabloudí, má-li ve svém středu školeného kartografa, snižuje se pravděpodobnost bloudění ještě více.
   Druhým aspektem této dovednosti je schopnost nakreslit mapu podle skutečného terénu, podle níž se pak může někdo jiný řídit.
   Kartograf je rovněž schopen porovnáním mapy se skutečným terénem, kde se zrovna nachází, zjistit případné odchylky od mapy, a tak posoudit její důvěryhodnost v ostatních oblastech.

Lodní navigace

Vlastnost: inteligence
Obtížnost: těžká
Ověřování: každé ráno
Totální úspěch: správně určená poloha lodi a směr plavby, loď nebloudí až do následujícího rána.
Úspěch: správně určená poloha lodi, ale během dne může dojít k odchylce od žádaného směru plavby. Pravděpodobnost bloudění se snižuje o 50 %.
Neúspěch: správně určená poloha lodi, ale je vysoká pravděpodobnost bloudění.
Fatální neúspěch: nesprávně určená poloha lodi, loď bloudí.
Poznámka: lodní navigace patří k základním znalostem námořních kapitánů a kormidelníků.

Konstrukce lodí

Vlastnost: inteligence
Obtížnost: těžká
Ověřování: jednou pro každou loď
Totální úspěch: loď bude mít o čtvrtinu vyšší rychlost, než je obvyklé.
Úspěch: loď obvyklých kvalit.
Neúspěch: loď bude mít o čtvrtinu nižší rychlost než je obvyklé.
Fatální neúspěch: loď není postavena správně, je nestabilní, ale pozná se to až po spuštění na vodu.
Poznámka: tato dovednost neznamená, že postava je sama schopna postavit loď - ale je schopna nakreslit její plány, řídit práci tesařů, bednářů, plachtařů a jiných řemeslníků.

Stavitelství

Vlastnost: inteligence
Obtížnost: střední
Ověřování: jednou pro každou budovu
Totální úspěch: stavba je po všech stránkách povedená.
Úspěch: dům je postaven podle přání zákazníka, který je s ním spokojen, stavba je plně funkční.
Neúspěch: postavená stavba má nějaké "mouchy", které sice nebrání jejímu užívání, ale není to žádný skvost, zdi jsou křivé, někde by se hodilo víc oken, jinde jsou zbytečné dveře a podobně.
Fatální neúspěch: postavená stavba vykazuje nějakou fatální chybu - například nějaký pokoj nemá okna, nevedou do něj žádné dveře, chybí schodiště mezi patry, nějaké dveře vedou na balkón, který ovšem nebyl postaven, takže ústí do volného prostoru a podobně.
Poznámka: tuto dovednost ovládají architekti, kteří jsou schopni nakreslit plány domu, řídit stavbu a koordinovat práci jednotlivých řemeslníků.

Astrologie

Vlastnost: inteligence
Obtížnost: těžká
Ověřování: při každé předpovědi
Totální úspěch: astrolog je schopen pravdivě podat poměrně podrobné informace.
Úspěch: astrolog je schopen podat povšechné informace.
Neúspěch: astrolog není schopen říct žádnou konkrétní informaci.
Fatální neúspěch: astrolog předpoví pravý opak.
Poznámka: astrologií v tomto případě rozumíme předpovídání budoucnosti na základě postavení hvězd, vykládání z karet, ale třeba i z kávové sedliny, různé šamanské praktiky a podobně. Důležitý není způsob - ten se může lišit podle zvyklostí toho kterého národa, jde jen o to, jaké informace lze tímto způsobem získat. Jedná se jednak o předvídání budoucnosti osobě, která astrologa přímo navštíví, nebo ji astrolog osobně zná. Dále lze zjišťovat povahové a zčásti i fyzické rysy osoby, jejíž věc, nejlépe taková kterou nosila delší dobu na vlastním těle, je dána astrologovi k dispozici (může se jednat i o vlastnoručně napsaný text), lze se ptát i na to jak dopadne nějaká konkrétní událost, případně kde se nalézá ztracená věc, k níž má tazatel silný citový vztah. Typickými požadavky na astrologa jsou žádosti o předpověď osudu, dotazy, zda mě miluje dáma, jíž patří tento kapesníček, proběhne zítřejší korunovace poklidně a bez nepřístojností, ztratila jsem svůj snubní prstýnek - kde může být?
   Je třeba podotknout, že astrolog snadněji zjistí věci současné a nedávno minulé než budoucí. Co se předpovídání budoucnosti týče, jsou tu stejná omezení jako u astrálních sfér, ale astrologovy předpovědi jsou daleko vábnější a neurčitější.

Etiketa

Vlastnost: charisma
Obtížnost: lehká
Ověřování: při každém jednání, návštěvě, slavnostní příležitosti a podobně
Totální úspěch: postava bude považována za velmi vznešenou, sklidí sympatie společnosti, bude pozvána na ples a podobně.
Úspěch: postava bude působit dojmem slušné a vzdělané osoby, která do dané společnosti patří.
Neúspěch: postava způsobí dojem hulváta a nevychovance.
Fatální neúspěch: postava se ztrapní na veřejnosti.
Poznámka: etiketou se rozumí dobré mravy a vybrané chování ve vyšší společnosti. Postava, která ovládá etiketu, se neztrapní u knížecího dvora, může působit dojmem, že je vznešeného původu (bude-li k tomu patřičně oblečena). Etiketa může pomoci při různém vyjednávání.

Učitelství

Vlastnost: charisma
Obtížnost: střední
Ověřování: při každé nové probírané látce - dle úvahy PJ
Totální úspěch: probíraná látka byla pochopena správně a bez problémů, učitel je u žáka v oblibě.
Úspěch: probíraná látka byla pochopena dostatečně.
Neúspěch: probíraná látka nebyla pochopena, je třeba ji zopakovat.
Fatální neúspěch: probíraná látka byla pochopena zcela špatně a zkomoleně, ale student ani učitel to netuší.
Poznámka: teoretické znalosti pedagogiky a učitelské vlohy jsou nutné pro každého, kdo chce své znalosti předávat jiným. Jedině postava, která ovládá tuto dovednost, je případně schopna mít učedníky (o učednících se sice pravidla DrD nezmiňují, ale principielně lze vyučovat postavu, která po přestupu na vyšší úroveň bude alespoň o pět úrovní níž než vyučující).

Svádění

Vlastnost: charisma
Obtížnost: střední
Ověřování: jednou za pokus
Totální úspěch: sváděná osoba se do postavy šíleně zamiluje.
Úspěch: postava je sváděné osobě sympatická, takže tato je ochotna s postavou koketovat.
Neúspěch: sváděná osoba získá o postavě jisté mínění.
Fatální neúspěch: postava je veřejně inzultována za 1k6 životů, vyzvána na souboj a podobně.
Poznámka: svádění nepatří mezi klasické dovednosti, ačkoliv je běžně provozováno u většiny obyvatelstva v určitém věkovém rozmezí. V případě, že se rozhodneš, že tvoje postava bude mít sklony ke svádění slečen, dívek a vdaných paniček (případně chlapců, elegantních pánů či svalnatých barbarů), dej si pozor, může to vážně zkomplikovat její život.

Hudba, zpěv

Vlastnost: charisma
Obtížnost: těžká
Ověřování: každou skladbu, píseň nebo směnu
Totální úspěch: výkon postavy se nesmírně líbí, sklízí velký aplaus a podle situace je pohoštěna, pozvána k významné osobnosti, bohatě odměněna a podobně.
Úspěch: výkon postavy se líbí, je pozvána na skleničku, dostane drobnou odměnu, je jí slíbena přímluva u vlivné osobnosti a podobně.
Neúspěch: výkon postavy vzbuzuje u ostatních posměch.
Fatální neúspěch: výkon postavy vzbudí rozhořčení, je vyhnána, zahrnuta pukavci a shnilými rajčaty, může sklidit výprask, být zavřena do šatlavy pro výtržnictví a rušení nočního klidu, zesměšňování čelního představitele města nebo země a podobně - závisí na situaci a obrazotvornosti PJ.
Poznámka: nejedná se o skladatelství, nýbrž o hraní na hudební nástroje a zpěv. Dá se využít v hospodě k menšímu výdělku či za účelem získání večeře, k získání náklonnosti milované osoby, vzdání holdu pánovi nebo paní domu při hostině, k proniknutí na hrad coby komediant a podobně. Hra na každý hudební nástroj, jakož i zpěv sám představují samostatné dovednosti. Pokud se postava pokouší hrát na příbuzný nástroj, může jí PJ přisoudit nějaký bonus ke stupni znalosti.

Tanec

Vlastnost: charisma
Obtížnost: střední
Ověřování: každá skladba, tanec nebo směnu
Totální úspěch až fatální neúspěch: podobné jako u hudby.
Poznámka: tanec - toť vítaná dovednost, zejména u dívek, vhodná zvláště při společenských akcích typu hostin, oslav, významných výročí a lidových veselic.

Vypravěčství

Vlastnost: charisma
Obtížnost: lehká
Ověřování: při každém příběhu
Totální úspěch až fatální neúspěch: podobně jako u hudby či malířství. Při totálním úspěchu se vlivná osoba cítí polichocena, při fatálním neúspěchu je naopak uražena a pohoršena.
Poznámka: umění vypravěčské se uplatní při obdobných příležitostech jako zpěv či hudba, použití je však všestrannější. Lze vyprávět dětem pohádky na dobrou noc, lze vyprávět v hospodě o vlastním dobrodružství, vyprávěním lze krátit dlouhou chvíli na cestách.

Handlování

Vlastnost: charisma
Obtížnost: střední
Ověřování: každý uzavíraný obchod
Totální úspěch: postava získala za zboží o čtvrtinu více než obvykle, respektive nakoupila o pětinu levněji.
Úspěch: totéž jako totální úspěch, ale jedná se o desetiny.
Neúspěch: obchod byl uzavřen za cenu obvyklou.
Fatální neúspěch: postava získala za zboží o třetinu méně než obvykle, respektive koupila ho za cenu o polovinu vyšší než obvykle.
Poznámka: tuto dovednost lze s úspěchem použít při jakémkoli smlouvání a obchodním jednání.

Ovládání velkých jezdeckých nestvůr

Vlastnost: charisma
Obtížnost: střední
Ověřování: každé tři hodiny při kroku nebo klusu, každých deset kol při cvalu nebo trysku, při každém zvláštním manévru
Totální úspěch: zvíře dělá přesně to, co je po něm požadováno a při příštím ověřování má postava bonus +2 k hodu proti pasti.
Úspěch: zvíře dělá to, co je po něm požadováno.
Neúspěch: zvíře si dělá, co chce, daný rozkaz splní, jedině pokud je to pro něho výhodné.
Fatální neúspěch: zvíře dělá přesný opak toho, co je po něm požadováno, může postavu shodit, zaútočit na ni a podobně.
Poznámka: ovládání velkých jezdeckých nestvůr funguje trochu jinak než jízda na koni a podobných zvířatech. Pokud někdo chce okamžité splnění daného rozkazu, u slona a podobných zvířat, zpravidla nezmůže nic silou ani bičem nebo uzdou jako u koní. U takových velkých tvorů jde o to, vynutit si požadované jednání svou vůlí. Ve chvíli, kdy ta velká hora masa uzná toho malinkého človíčka za sobě rovného a bude k němu mít náležitý respekt, je napůl vyhráno. Pak už jen stačí zvířeti vhodným způsobem naznačit, co po něm chceme, a dosáhnout toho, aby to udělalo, i když se mu zrovna moc nechce. Je třeba zdůraznit, že vynucovat si respekt silou nebo jakýmikoliv násilnými prostředky nikam nevede, nanejvýš to bude mít krátkodobý účinek a fatální následky.

[ Nahoru ]
Přidat k oblíbeným
Anketa:

Výsledky anket

Kniha uživatelůNaše ikonka:
Stránky o Dračím Doupěti - mnoho doplňků a příjemné prostředí

Partner:
Cult of the Dragon a vše co k tématu fantasy patří naleznete zde!
Spřátelené stránky:
Profesionální stránka věnovaná jedné z nejlepších RPG!
Mnoho informací z okolí Pána Prstenů a jeho filmového zpracování
Fantasy měsíčník
Nekomerční modul pro DrDZaloženo 5.2.2003 (ve spolupráci s hráči - Merry, Dugeons, Artholl, Maleax, Thorin, Barlock). http://poutnikovakrcma.wz.cz©