Dračí Doupě - PK
Úvod
Novinky
Naše družinka
Podoba družinky
Kronika
Síň slávy
Opustili družinku
Hřbitov soukromý
Hřbitov veřejný
Světy
Kyprie
Kulty
Samurajové
Řád
Paladinové
Ramtolové
Ceníky
- Kompletní
Pyrofor
Theurg
Kůže
Hostinec
Nástroje
Služby
Vetešnictví
Kovy
Bestiář
Zvířata
Humanoidé
Nemrtví
Zbraně
Artefakty
Boj tváří v tvář
Střelecký souboj
Zbroje
Artefakty
Běžné
Poezie
Básně
Povídky
Porosty
Bylinky
Houby
Ostatní
Dovednosti nové
Dovednosti v.1.6
Downloads
Galerie
Community
Kniha návštěv
Příspěvky
Napište
Weby
Links
Autoři
Credits

Ramtolský cech zlodějů

   Zlodějských cechů je po celém světě bezpočet, některé z nich jsou významnější více a některé méně. Ale jen jeden z nich může být nejlepší a mít ten největší vliv. A právě jím se teď budeme zabývat. Ramtolský zlodějský cech je název pro organizaci do které se vůbec není lehké dostat. V podstatě sdružuje zloděje, či spíše lupiče a sicci, ale pouze ty opravdu dobré. Nějaký pouliční kapsář či zlodějíček, který se občas v noci vloupe do domu a něco tam ukradne ji absolutně nezajímá. Toto je organizace mající své lidi v městských radách, zemských sněmech a nezřídka kdy i na královském dvoře. Její přítomnost je znát v každé vyspělejší zemi a v každém větším městě. Na vesnicích mají sice občas nějakého toho člověka, ale protože se na venkově opravdu nedá získat přílišný vliv (a také není proč, sedláci se nedají moc využívat) rozhazuje své sítě spíše ve větších a hlavně důležitých městech, jako jsou hlavní města s královským palácem či různá velká města knížectví či baronství. Má obrovské možnosti a již několikrát se stalo, že svými aktivitami ovlivnila chod celého království.

V případě, že bude chtít nějaká skupina hráčů tento cech do svého světa začlenit, měl by od této chvíle číst už pouze PJ…Jak se lze do cechu dostat:

   Dalšími možnostmi cechu se budeme zabývat později. Teď si povíme, jak lze získat členství v Ramtolu (tak je mezi příslušníky cechu nazývána jejich organizace). Je to velice nebezpečné, ba dokonce je tu možnost smrti uchazeče o členství. Ale v případě, že se nějaký zloděj dostane do tohoto cechu, je to pro něj nevýslovná čest (ač se může zdát, že je toto slovo pro zloděje neznámé). Ramtolský cech zlodějů je, přes svou snahu o utajitelnost, totiž velice známí a snad neexistuje zloděj, který by o něm alespoň neslyšel. Ale drtivá většina lidí o něm opravdu "jen slyšela". A teď konečně jak se lze do cechu dostat: Zpravidla se to děje tak, že jeden zkušenější člen cechu kontaktuje po dohodě s Oblastní Radou (o té se bude mluvit níže) lupiče nebo sicca, který má podle něj takové schopnosti, že by se mohl stát členem cechu. Zeptá se ho, zda by o členství stál. Oslovený má dvě možnosti. Buď přijme a podstoupí Zkoušku nebo nepřijme a tím se už nikdy nemůže o členství v Ramtolu ucházet. Počet přijatých a odmítnutých nabídek je přibližně stejný, protože ne každý zloděj je ochoten podstoupit už zmiňovanou Zkoušku, jelikož o ní kolují různé neblahé zvěsti. Takže, v případě, že zloděj přijme, je během několika dní znovu kontaktován a povětšinou je mu sděleno, aby se dostavil na to, či ono odlehlejší místo ve městě. Většinou to bývá chudinská čtvrť nebo prostě jen odlehlejší a méně frekventovaná část města. Uchazeč je odveden členem cechu ke "zkoušejícímu", což je specielně vybraný člen cechu zastávající tuto funkci v dané oblasti. Ten bývá v nějaké opuštěné obstarožní budově, která je však zevnitř zvláštním způsobem zařízena a upravena. Je tam totiž spousta překážek ve formě zdí, harampádí, porůznu zavěšených lan a jiných věcí. Tehdy začíná zkouška. Úkoly jsou často měněny, ale většinou jde o to, dostat se z jedné strany místnosti na druhou, přes připravené překážky. Do Zkoušky jsou začleněny věci jako: tichý pohyb, lezení po zdech , otevření či zneškodnění objektu nebo mechanizmu…, jednoduše je tu kladen obrovský důraz na zlodějovi schopnosti a dovednosti související jak s obratností tak s inteligencí. Pak je zloděj vyzván, aby například okradl během hovoru "zkoušejícího" nebo aby ukázal své dovednosti související s převleky. Celá tato část Zkoušky trvá zhruba šest hodin a uchazeč po celou dobu neodpočívá, je stále v plném nasazení. Nakonec je mu zadán určitý, poměrně těžký závěrečný úkol, jako se někam vloupat nebo někoho zavraždit, aby ukázal své dovednosti v praxi. Na tento úkol má většinou další den času. V průběhu všech úkolů si dělá "zkoušející" svůj názor na uchazeče a je to také on, kdo rozhoduje o tom, jestli bude přijat nebo ne. Pokud totiž získá názor, že jeho schopnosti nejsou dostačující může ho jednoduše nepřijmout a tím ho odsoudit k smrti. Ramtolský cech zlodějů si totiž dává veliký pozor na utajení a v podstatě neexistuje člověk, který by věděl o někom jiném, že je člen cechu a zároveň sám nebyl členem. Tudíž se uchazeč, který nebyl přijat automaticky stává hrozbou, jelikož by mohl prozradit důležité informace. Je proto během několika hodin zabit členy cechu a prakticky se proti tomu nemůže bránit. Je třeba si uvědomit, že Zkouška není ani zdaleka jednoduchá záležitost a většinou to bývá jedna z nejtěžších věcí v dosavadním životě uchazeče. "Zkoušející" je také velice přísný a většinou stačí jedna, dvě chyby a uchazečův osud je zpečetěn. Několik pokusů, překonat danou překážku, nepřipadá v úvahu. Vše musí jít na poprvé a co nejlíp. Zkouška se také trochu liší podle toho, kdo je přijímán, jestli lupič nebo sicco. Na lupiče jsou kladeny spíše nároky týkající se pravé zlodějské zručnosti a na sicca zase ohledně ovlivňování lidí a funkčnosti jeho sítě. U sicca se klade větší důraz na závěrečný úkol. Zhruba polovina uchazečů Zkoušku neudělá. Po přijetí do cechu je nováčkovi podáno několik základních informací. Jako sféry vlivu organizace, různé kontakty po celé zemi, ale i od koho bude dostávat úkoly a kolik za ně bude mít. Hned po přijetí musí také zloděj složit zvláštní slib mlčenlivosti.Po složení slibu se stává "právoplatným" členem cechu. Dostane počáteční členskou hotovost (cca 300zl.). Dostane též zdarma menší dům nebo byt se slušným vybavením, ale bez služebnictva. Je též tradicí, že si koupí a začne se učit používat Ramtolský rapír. Z cechu se nedá již nikdy vystoupit.

Cechová hierarchie:

   V cechu se dodržuje několik nepsaných zákonů a tradic. Jednou z nich je, že každý má v cechu své místo a ti, co mají vyšší postavení, udělují příkazy těm s nižším postavením. V cechu to chodí tak, že nováček vlastně zná pouze toho, jenž ho kontaktoval, svého "zkoušejícího" a člověka, který mu zadává úkoly. Z toho také vyplívá, že z počátku plní nepříliš důležité úkoly a pořádně své zaměstnavatele ani nezná. Ale čím má dotyčný v cechu vyšší postavení, tím má více pravomocí, může zasahovat do důležitějších cechovních věcí, a také má pod sebou více lidí, kteří "pro něj" pracují. Vyšší postavení lze v Ramtolu získat jen jednou za rok. Je to vždy, když se v určitý jarní měsíc Oblastní Rada sejde právě za tímto účelem a několika vybraným jedincům poskytne cechové vyznamenání, což znamená postup o jeden stupínek výše. Vyznamenání se udílejí vždy jen několika členům dané oblasti a určitě se nestane, že by byl někdo vyznamenán dva roky po sobě. Oblastní Rada se skládá z jedenácti vysoko postavených členů cechu. Velká rada má složení obdobné, akorát, že jí předsedá Ramtol, který je hlavou celé organizace. Jaké jsou tedy "hodnosti" členů cechu? Cech má zhruba osm set lidí po celém světě, což na tehdejší poměry nebylo málo. Nedá se však říci , že čím vyšší hodnost, tím menší počet lidí v dané skupině, protože s nováčky by si cech nevystačil. Ještě se je třeba zmínit o hranici přijatelnosti. Je totiž tradicí, že se nepřijímají noví členové, pokud nejsou alespoň na deváté úrovni zkušenosti, ale také nesmí být na vyšší, než dvanácté a nesmí mu být více, než třicet let.
 • 1.Žák - členem cechu je daný jedinec zhruba jeden rok. Zná jen asi tři další členy cechu a jsou mu zadávány spíše nedůležité úkoly, které když se nepovedou moc se nestane. Zaučuje se v základních věcech cechu. Jsou mu poskytnuty informace o zvycích, hierarchii apod, ale jinak toho o cechu příliš neví. Zatím si také nezískal důvěru cechu a ten na něj proto pohlíží jako na potencionální hrozbu (vyzvědači jsou všude). Nemá také žádný vliv a nikoho takzvaně "pod sebou" komu by mohl rozkazovat. Většinou pracuje sám a jak už bylo řečeno úkoly jsou dostatečně přízemní. Někomu se to může zdát krok vzad, ale chce to vytrvat, odměna je pak mnohem bohatší, než při obyčejném životu v jiných ceších či životu dobrodruha...
 • 2.Šmejdil - v cechu se dotyčný nachází už asi čtyři roky. Zná pár lidí a po městě si začíná shánět kontakty. Úkoly plní většinou s jedním dalším členem cechu, přiděleným mu jako partner. Začíná se dozvídat o základním vlivu cechu v daném městě a ten už na něj pohlíží s určitou dávkou důvěry. Vliv v cechu ještě stále nezískal žádný, ale už si začíná trochu připadat jako jeho hodnotný člen. Zde si začíná žít "na úrovni", což je myšleno tak, že netrpí nedostatkem peněz a začíná se stavět na úroveň bohatšího měšťanstva.
 • 3.Městský stín -v cechu pobývá dotyčný už více než sedm let a je už hodnotným členem. Po městě má spousty kontaktů, zná se z větším množstvím lidí patřících do cechu a plní již úkoly určitého významu, a dokonce je mu přiděleno několik "Žáků" a "Šmejdilů", které může podle libosti využívat. Jeho názor sice ještě stále není důležitý, ale vzhledem k tomu, že ví o lecčem, co se v cechu děje, jsou mu částečně podávány určité informace o jeho aktivitách. Má zde už také nějaké lepší "krycí postavení". V "běžném životě" je například členem rady řemeslníků nebo zástupcem starosty v menším městě. Úkoly, jemu přidělené, jsou díky stále vzrůstající důvěře cechu, poněkud důležitější a jejich úspěšné splnění může mít například vliv na chod většího městečka. Pod sebou má již značně velkou skupinu lidí.
 • 4.Ramtolský zloděj - tento člen cechu mu je věrný přes deset let. Velice dobře se orientuje v téměř jakýchkoli záležitostech týkajících se cechu. Má dokonce právo volit členy do Oblastní Rady. Ramtolský zloděj se již vyskytuje v městských radách nebo ve vyšších společenských kruzích. Mívá občas i postavení lorda nebo sira a v určitých případech i šlechtický titul. Takový jedinec je pro cech velkým přínosem, jelikož zvyšuje jeho vliv. Žije si na vysoké úrovni. Je mu také například svěřen dohled nad menší oblastí nebo městem a cech mu také může poskytnout (a většinou také poskytne) určité prostředky k jeho správě. Kromě toho také získává právo přijímat nové členy. Tento stav (Ramtolský zloděj) je pro většinu lidí v cechu poslední získatelnou "hodností", dále se dostanou už opravdu jen ti nejlepší…
 • 5.Správce cechu - stát se Správcem cechu je poctou pro každého. Správce cechu má za sebou má už nejméně patnáct let aktivního členství v cechu a je to pravý mistr ve svém řemesle. Může získat místo v Radě, tím, že ho někdo, povětšinou Ramtolský zloděj, zvolí. Je to hlavní postava Ramtolského cechu v dané oblasti. Má v něm velikou moc. Žije si na dosti vysoké úrovni a povětšinou už je to šlechtic, či alespoň pobočník nějaké významné osoby. Zpravidla je mu svěřen "dohled" nad celým knížectvím či baronstvím. V cechu je řádově jen několik desítek Správců. Správce cechu velice výrazně ovlivňuje chod určité oblasti, ale zároveň je i jaksi v pozadí. Už se nestává, že by vyrážel na noční podniky, od toho má sestavenou spolehlivou partu několika velice dobrých Ramtolských zlodějů, jež jsou jeho elitou. To platí spíše pro členy Oblastní Rady.
 • 6.Ramtol - Je to hlava celé organizace. Jeden člověk s téměř absolutní mocí, co se týče cechu. Předsedá Radě a ta je také jediná, která ví o jeho pravé totožnosti. Nikdo jiný na něj nemá kontakt a neví, že je to on. Zpravidla má totiž postavení jednoho z nejbohatších mužů v zemi, a přestože se příslušníci cechu drží spíše v ústraní, Ramtol (či spíše osoba, kterou je mimo cech) je povětšinou znám v širokém okolí. Nemá smysl se zde dlouze rozepisovat o jeho poli působnosti, stačí vědět, že slovo Ramtola je zákon, rozsudek proti kterému není odvolání. Osoba, která je Ramtolem také Ramtolem zůstává, dokud nezemře. Tolik o cechové hierarchii.

"Tradice a zvyky"

   Může se stát, že se nějaký člen cechu vůči němu prohřeší. Tím, že například vyzradí určité informace nebo neuposlechne příkaz daný mu nadřízeným členem cechu. Pokud tak učiní vystavuje se nebezpečí, že bude "vyvrhnut z cechu". Jestli se tak stane, rozhoduje Oblastní Rada. "Vyvrhnutí z cechu" v praxi znamená něco jako rozsudek smrti. "Vyvrženec" je zpravidla odvezen asi deseti jinými členy cechu, kteří jsou na koních, do středu velkého, řídkého lesa a jsou mu ponechány pouze šaty a dlouhá dýka. Pak je mu dán náskok zhruba půl hodiny a po jejím uplynutí vyráží oněch deset plně ozbrojených jezdců na koních po jeho stopách. V drtivé většině případů ho dostihnou a zabijí. Dá se říci, že to vlastně ještě nikdy nikdo nepřežil. Pokud však "vyvrženec" přežije, je uznán jako nevinný (i když se to někomu může zdát divné) a je mu nabídnuto opětovné členství v cechu. Členové Ramtolského cechu zlodějů nemají většinou svou vlastní čest (asi jako každý zloděj). Chovají ovšem určitou loajalitu a úctu k cechovním věcem. Tak například nepoužijí Ramtolský rapír ke štípání polínek na táborák, nemluvě o tom, že by to stejně asi nebyl ten nejlepší nápad. Naopak s ním například řeší vzájemné spory.

Rada:

   Vzhledem k tomu, že působnost cechu je i mezistátní, nemůže si cech vystačit pouze s jednou radou. Proto existuje v každé zemi, v které má cech "své lidi" takzvaná Oblastní Rada, skládající se z jedenácti volených Správců cechu. Ta rozhoduje o tom, jaká bude aktivita cechu v oné oblasti, udílí potvrzení tomu, kdo chce přijmout nového člena, vyznamenává (tj. povyšuje) stávající členy cechu atd. Členem Oblastní Rady se muže stát pouze člen cechu s hodností Správce cechu. Oblastní Rada se obměňuje jednou za sedm let, to se pak sejde stará Oblastní Rada a ti Ramtolští zloději, jež chtějí využít svého práva volit. Po klasickém sečtení volebních hlasů se určí nová Oblastní Rada. Ti, kdož byli jedno období (sedm let) v Oblastní radě nemohou bít zvoleni znovu. Musí "přečkat" celé další působení nové Oblastní Rady, než mohou být znovu zvoleni. Z oněch jedenácti zvolených se určí, či spíše ho určí Ramtol, jeden, který bude radě předsedat. Je to spíš čestná funkce nedávající mnoho výhod. Velká Rada je Oblastní Radě dost podobná. Také se skládá z jedenácti Správců cechu, kteří jsou však určeni přímo Ramtolem. Povětšinou to bývají ti, kteří se nějakým způsobem zasloužily o samo trvání cechu a také prosluly mimořádnou spolehlivostí a oddaností. Ramtol si je také většinou vybírá s ohledem na své vlastní zájmy a cíle. Ramtolem je, jak už bylo řečeno, jedna osoba, která jím zůstává až do své smrti. Vyvstává ale otázka, co když tedy opravdu zemře. V tomto nepříliš častém případě se stává, že se někdo z Velké Rady ujme vedení a stane se novým Ramtolem. Aby to však nebylo tak jednoduché, sejdou se všichni předsedové Oblastních Rad a dohodnou se na tom, kdo z Velké rady se stane novým Ramtolem. Možná se může někomu zdát, že je tento cech v některých věcech poněkud divný. Například ona dosti demokratická volba Oblastní Rady vypadá spíše jako "něco" z našeho světa než ze světa DrD. Uvědomme si však, že bez přesných (byť nepsaných) zákonů a pravidel by nic příliš dlouho nevydrželo a o zlodějském cechu to platí dvojnásob. Také se nenechte zmást věcmi jako: Je tradicí, že se dodržuje…; Zpravidla se člen cechu…atd. To je jen základní systém, podle kterého by měl cech fungovat, ale po pravdě řečeno mnohdy nefunguje. Například při smrti Ramtola asi nebude následovat pokorná žádost Velké Rady předsednictvu, aby zvolilo nového Ramtola, nýbrž začne poměrně brutální boj o moc, při němž bude každý vychvalovat své činy a naopak připomínat ty špatné skutky ostatních. Může to vzdáleně připomínat politiku našeho světa (či spíše ČR), kde po skončení funkčního období jedné vlády, nastává boj o přízeň voličů (v cechu o přízeň Ramtolských zlodějů). Také se začnou "handrkovat" různí příznivci toho či onoho člena Velké Rady. Z výše uvedeného se dá velice snadno vydedukovat, že cech není zase tak jednotný a celiství, jak se na první pohled může zdát, že v něm jako všude jinde probíhají boje o moc a že tam, kde by mělo být několik lidí vyvrhnuto z cechu se, pokud je to pro někoho "na hoře" přínosem, jen milosrdně přivřou oči.

   Chtěl bych upozornit, že většinu výše uvedeného se hráči, kteří by chtěli Ramtolský cech zlodějů do svého světa zahrnout, jednoduše nemají šanci dozvědět. Tyto informace slouží spíše PJ k tomu aby měl alespoň rámcový přehled jak cech funguje a to hlavně v případě, že by měl některý z jeho hráčů možnost do cechu vstoupit (což ale opět záleží na PJ).Záměrně zde neuvádím všemožné tabulky, ačkoli by se dalo říct, že na nich DrD místy přímo stojí. Na druhou stranu zase poměrně dost omezují a nejlepší je, když si je každá skupina hráčů vytvoří podle své nátury. Tento cech není ještě ani zdaleka úplný. Je zde popsán základní systém fungování tak, aby bylo cech možné použít ke hraní, ale zdaleka to nestačí. Například zde není vůbec popsána jeho historie a to, proč se jmenuje Ramtolský. Proto se budu snažit tento cech průběžně rozšiřovat a doplňovat.

[ Nahoru ]Ramtolský rapír:

sílaútočnostobranadélkaváhacena (zl)
5+10114165


   Tato zbraň vypadá podobně jako kord, akorát že je poněkud kratší a samotná čepel trochu tlustší. Je vyrobena ze zvláštní slitiny stříbra a mimořádně pevného a pružného kovu, který je tajemstvím Ramtolského cechu zlodějů. Tento kov se bohužel nedá použít k výrobě jiného druhu zbraně, například meče, protože je příliš pružný. Samotný rapír má štíhlou rukojeť se záštitou. Smí jí používat pouze člen Ramtolského cechu zlodějů na vyšší úrovni zkušenosti, přesněji Lupič od 10.úrovně včetně a Sicco od 11.úrovně včetně. S touto zbraní lze bojovat pouze proti humanoidním tvorům, kteří používají tyto bodné či sečné zbraně:dýka; tesák; kr.meč; šavle; meč bastard; široký meč; dlouhý meč; obouruční meč + samozřejmě neobvyklejší zbraně podobného typu, např. magicky upravené, či exotické a také kombinacemi těchto zbraní, třeba kr.meč a dýka(záleží na úvaze PJ). V případě, že se zloděj brání touto zbraní nějakému jinému druhu zbraně, např. těžkému kyji, je 15 % pravděpodobnost, že se zbraň poškodí (zlomí, ohne…) tak, že už je k nepotřebě. To samé platí i při souboji proti nestvůrám, které používají například pařáty a které mají větší sílu, než +3. Aby mohl lupič nebo sicco tuto zbraň používat, musí podstoupit při přechodu na další úroveň, zvláštní výcvik. Ale ne dřív než jí může podle pravidel používat, na druhou stranu může třeba i déle. Samotný výcvik stojí kolem osmi set zlatých a musí ho s postavou provádět někdo, kdo má zkušenosti jak z oboru zlodějství tak z oboru šermířství. Jakmile je postava vycvičená může si od stejného učitele, který ji cvičil koupit svůj rapír. Ramtolský rapír (dále jen rapír) není běžně k dostání a nikdo jiný, než člen Ramtolského cechu, ji nebude umět efektivně využívat.

   Používání rapíru má několik zvláštností. Pokud bojuje lupič nebo sicco rapírem počítá si svoje útočné číslo, jako součet síly zbraně a svého bonusu za obratnost. Je to dáno tím, že při boji z rapírem není důležitá síla, ale schopnost obratně zasáhnout citlivá místa a životně důležité orgány. To že může postava bojovat proti humanoidům, kteří používají výše zmíněné zbraně zase vyplívá z toho, že ránu halapartnou, by takhle malá a lehká zbraň nezastavila. V porovnání s dýkou, je možné u dýky alespoň nastavit čepel a zadržet ránu, ale rapír je dosti ohebný a tak po něm drtivé zbraně spíše sklouznou. Rapír je zbraň, dosti náročná na techniku, ale pokud ji zloděj používá déle, zlepšuje se v zacházení s ní. Díky tomu, že je vyroben zčásti ze stříbra, způsobuje lykantropům normální zranění. Rapírem nelze útočit naplocho.

   Zlepšování se počítá podle toho, kolik úrovní už zloděj rapír používá. Jde o to, že aby se v boji s rapírem zlepšoval, musí s ním na každé úrovni, oddělující ho od základního výcviku, prodělat alespoň tolik soubojů na život a na smrt, kolik je jeho úroveň děleno dvěma (zaokrouhluj nahoru), což však není v Ramtolském cechu nic těžkého. Kromě toho si musí každý týden dohromady alespoň tři hodiny procvičovat techniku. Také musí při přechodu na každou úroveň, kdy má dojít k nějakému zlepšení zaplatit 20zl násobených úrovní. Pokud výše uvedené, postava nedodržuje, ztrácí každé tři měsíce jednu úroveň používání.

Zlepšování je následující:

 • 2 úrovně od výcviku: Útočnost zbraně se pro uživatele zvedá o 1.
 • 4 úrovně od výcviku: Uživatel dokáže zbraň v jednom kole vytáhnout a hned s ní zaútočit.
 • 5 úrovní od výcviku: Síla a obrana zbraně se pro uživatele zvadá o 1.
 • 7 úrovní od výcviku: Uživatel má se zbraní dvojnásobný počet útoků za kolo. Může začít vyučovat jiné postavy v ovládání rapíru.
 • 9 úrovní od výcviku: Útočnost a obrana zbraně se pro uživatele zvedá o 1.
 • 12 úrovní od výcviku: Útočnost se zvedá o 2 a obrana zbraně o 1.
   Dále už se lupič nebo sicco v ovládání rapíru nezlepšuje. Zlepšování však není omezeno na jednu a tu samou zbraň, postava může jeden rapír ztratit a pak si klidně koupit noví.

   Příklad: Micum, člověk lupič a zároveň nováček Ramtolského cechu zlodějů, se při přestupu na desátou úroveň rozhodl nechat vycvičit v boji s rapírem. Zaplatil osm set dvacet zlatých a pak si koupil rapír. Prodělal s ním několik souboj a také poctivě cvičil. Přestoupil na jedenáctou úroveň a zaplatil 220zl za zlepšení techniky. Opět zabil několik lidí a cvičení s rapírem se pro něj stalo samozřejmostí. Přestoupil na dvanátou úroveň, zaplatil 240zl a tu se mu začala při souboji s rapírem počítat útočnost o jedna vyšší. Opět pilně cvičil (a zabíjel) a po několika měsících přestupoval na třináctou úroveň, kdy zaplatil 260zl. Po nějaké době postoupil na čtrnáctou úroveň, zaplatil 280zl a naučil se s rapírem rychleji zacházet. Pak byl ovšem pět měsíců ve vězení za vraždy, a protože nemohl cvičit, klesla mu úroveň používání. Poté se mu podařilo uprchnout, ale v boji s rapírem se mu počítalo jako by byl tři úrovně od základního výcviku a ne čtyři jak tomu bylo předtím…

   Toto je názorný příklad systému používání. Samozřejmě bychom mohli jít dále, například na dvacáté úrovni by se Micumovi při boji s rapírem počítala síla 6, útočnost +2, obrana zbraně +2 a měl by sní dvojnásobný počet útoků za kolo. Nemluvě o tom, že už by mohl učit jiné postavy v jejím ovládání a dokázal by s ní v jednom kole překvapivě zaútočit. Dlouhodobé užívání rapíru je dost nákladná věc, ale vyplatí se vytrvat, protože pak je to zničující prostředek v boji a elegantní zbraň, která dělá z Ramtolského zloděje nebezpečného protivníka.
   Používání rapíru je v Ramtolském cechu zlodějů tradice a pokud by ji někdo zneuctil (třeba, že by rapír prodal, a pak za něj vyinkasoval peníze…) příslušníci cechu ho přísně potrestají. Ramtolský rapír se nosí buď ve speciálně upravené pochvě na kord, jejíž konec však není dutý, ale vycpaný hedvábnými vlákny. To proto, aby se v pochvě přece jen poněkud kratší rapír neviklal a šel lehce vytahovat. Někteří členové cechu napouští hedvábí jedem kurare, který tím rapidně zvýší nebezpečnost čepele. To je jedno řešení. Druhé je nosit ho "nahý" u pasu. To je totiž mnohdy pohodlnější . Je poměrně příjemné, že je Ramtolský rapír od běžného rapíru na první pohled takřka k nerozeznání, takže je ho klidně možné stavět na odiv. Průměrný válečník však pozná prakticky hned, jak ho vezme do ruky, že to není jen tak obyčejná zbraň a hlavně v boji může být nemile překvapen.

[ Nahoru ]
Přidat k oblíbeným
Anketa:

Výsledky anket

Kniha uživatelůNaše ikonka:
Stránky o Dračím Doupěti - mnoho doplňků a příjemné prostředí

Partner:
Cult of the Dragon a vše co k tématu fantasy patří naleznete zde!
Spřátelené stránky:
Profesionální stránka věnovaná jedné z nejlepších RPG!
Mnoho informací z okolí Pána Prstenů a jeho filmového zpracování
Fantasy měsíčník
Nekomerční modul pro DrDZaloženo 5.2.2003 (ve spolupráci s hráči - Merry, Dugeons, Artholl, Maleax, Thorin, Barlock). http://poutnikovakrcma.wz.cz©