Dračí Doupě - PK
Úvod
Novinky
Naše družinka
Podoba družinky
Kronika
Síň slávy
Opustili družinku
Hřbitov soukromý
Hřbitov veřejný
Světy
Kyprie
Kulty
Samurajové
Řád
Paladinové
Ramtolové
Ceníky
- Kompletní
Pyrofor
Theurg
Kůže
Hostinec
Nástroje
Služby
Vetešnictví
Kovy
Bestiář
Zvířata
Humanoidé
Nemrtví
Zbraně
Artefakty
Boj tváří v tvář
Střelecký souboj
Zbroje
Artefakty
Běžné
Poezie
Básně
Povídky
Porosty
Bylinky
Houby
Ostatní
Dovednosti nové
Dovednosti v.1.6
Downloads
Galerie
Community
Kniha návštěv
Příspěvky
Napište
Weby
Links
Autoři
Credits

Paladinové - Nejrozzářenější srdce

Nejrozzářenější srdce je kult paladinů. Je rozšířený po celém světě a aktivně spolupracuje s církví. Jeho členové musejí být vznešení a hlavně vlivní a bohatí.

[ Nahoru ]   Nejrozzářenější srdce je kult paladinů na Ormoru. Jsou velice mocní a mají mnohé velké výhody. Dá se říci, že mají vlastní vedení, ale přesto úzce spolupracují s církví. Patří sem převážně vyšší šlechtici (což je samo o sobě ukázkou vlivu).

   Paladinové jsou válečníci víry a pravdy. Musejí uznávat čest a zákony svého svědomí. - herold Sanyra

- Paladinský kult by si měli číst pouze PJ a hráči postav, které mají k paladinům blízko a nebo se jimi chtějí stát - doporučuji ostatním, aby si nezkazili hru tím, že si přečtou co nemají.
(pokud se chceš něco dozvědět o paladinech, zeptej se Vašeho PJ a ten by měl říci, co uzná za vhodné)

[ Nahoru ]


Členství:

- Stát se paladinem není lehká věc. Jelikož musíte projít zkouškou síly a odvahy a někdy Vás to může stát i život (ale to se nestává příliš často). Podmínky pro vstup jsou následující:
 1. Rasy, které se mohou stát paladinem:

  • Barbaři (nejčastější členové)
  • Lidé
  • Elfové
  • Trpaslíci
  • Kudůci (nepříliš častí členové)

 2. Povolání, která mohou býti paladinem:

  • Válečník - šermíř (nejčastější)
  • Hraničář chodec
  • Válečník - bojovník (méně časté)

 3. Úrovně, kdy můžete vstoupit:

  • 6. úroveň
  • 10. úroveň
  • 16. úroveň
  • 24. úroveň

 4. Povolená přesvědčení:

  • Zákoně dobré
  • Zmateně dobré

 5. Musíte při vstupu zaplatit 1200 zl (PJ si může upravit podle cen Vašeho světa)

- Toto jsou podmínky, které musí každý člen splňovat, aby se mohl stát paladinem.
- Výcvik v paladina probíhá při přestupu na výše zmíněné úrovně (pokud se jedná i o přelomovou úroveň, musí se hráč rozhodnout v čem bude pokračovat - Př. Při přestupu na 6, úroveň se hráč rozhodne jestli bude (když to byl doposud válečník) šermíř nebo bojovník). Výcvik probíhá v základně paladinů a postava zde podstoupí přestup. Stává se tak učněm a dostává od herolda základny nový úkol týkající se cti (něco jako např. chytit pouličního zloděje, pomoci vesničce napadané medvědem či párkem skřetů atp.). Jakmile se tak stane, postava se stává paladinem (bude proveden křest) a musí zaplatit 1200 zl. Po křestu dostane paladinské brnění, u kterého je na hrudním plátu vytepán znak vycházejícího slunce - znak kultu Nejrozzářenějšího srdce.
- Úkol je vždy přímo úměrný úrovni, ale měla by být asi tak 80 -90% šance na úspěch.

Hodnosti v nejrozzářenějším srdci

   Na začátku můžete být buďto panošem (sluha paladinů) a tak se dopracovat k paladinství bez poplatku (pokud jste alespoň na 6. úrovni a Váš pán uzná, že jste již připraven - bývá to po asi tak 10 - 50 letech - u elfů je to někdy i pětinásobek) a nebo jste rovnou paladinem (když zaplatíte 1200 zl a splníte úkol cti - ten musí plnit i panoši).
   Poté se z vás může stát (po odvedení velmi dobré práce a po mnoha letech) herold nějaké městské základny. O heroldství můžete žádat vždy při úrovni možného vstupu, pokud jste již paladin (10, 16, 24). Pak záleží pouze na PJ, jak ocení vaše skutky a bude provedena volba v kruzích arciheroldů, z které vyjde výsledek - největší máte šanci, když je nějaká základna volná (např. když nějaký herold náhle zemřel). Poté, když už jste heroldem, máte za povinnost velet místním paladinům a podvolovat se slovům arciheroldů. To vám ale nebrání pokračovat v dobrodružství, jen vás to omezí na okolí tohoto města. Nakonec je také možnost, že budete převeleni do hlavního města daného království (když za vás bude zvolen jiný herold), ale heroldem již zůstanete (tady už nemůžete zpět dolů na paladina). V hlavním městě Vám budou svěřovány důležitá poslání, která musíte plnit a na pomoc budete mít několik paladinů, kterým budete velet (vše neuvedené záleží na PJ - počty přisluhovačů, možnosti mít sebou družinku, podoba úkolů, ...).
   Posledním možným povýšením se stává arciherold. Není to nikterak lehké, ale je to možné. Na 20. úrovni smíte zažádat o toto místo, ale již musíte být heroldem. Někdy ani nemusíte žádat a bude vám tato funkce nabídnuta (záleží na vašich činech). Pokud zažádáte, bude provedeno šetření a absolutní většina arciheroldů musí schválit (absolutní většina je 75%) vaše povýšení. Jako arciherold získáte spoustu výhod (viz dole) a budete povolán do hlavního města daného království. Tam budete spíše jednat, než bojovat, ale když budete mít zájem, můžete vést velké boje proti stvůrám - budete vést skupinku tak 5. heroldů a 20. paladinů do bojů proti bezpráví.
- Návrhy na povýšení můžete zamítnout.

Nejčastější členové Nejrozzářenějšího srdce: Šlechtici, měšťané, věřící

Výhody

Výhody paladinů:
 • Hraničářům zůstávají jejich chodcovské výhody (nejsou nijak omezováni - pouze svou ctí).
 • Získání paladinské zbroje (naleznete v běžných brněních v Poutníkově Krčmě) - na tomto brnění je také znak Nejrozzářenějšího srdce - vycházející slunce.
 • Všechny hraničáské údery směřované vůči paladinovi jsou stejnou silou vráceny nazpět (a na paladina nemají žádný dopad) - sesilatele zraní v tom samém kole v jakém byli seslány.
 • Schopnost vyléčit 1k10 životů jednou denně vztáhnutím ruky nad čelo (zmateně dobří paladinové nemohou léčit sebe a léčí pouze 1k6 životů).
 • + 2 k ÚČ proti zákoně zlým, +1 k ÚČ proti zmateně zlým stvůrám (neplatí pro zmateně dobré paladiny).
 • + 2 k obraně proti pasti u psychických kouzel a pokud je paladin přeci jen očarován, nesplní úkol(i) zraňující jeho čest a dopomáhající zlu (záleží na PJ).
Výhody heroldů:
 • Všechny výhody paladinů a ještě nějaké navrch.
 • Nemožnost použití psychických kouzel na herolda (a ten vycítí pokus o očarování a pozná i od koho).
 • +5 k ÚČ proti zákoně zlým a +3 proti zmateně zlým stvůrám (u zmateně dobrého přesvědčení platí nyní výhoda +2 a +1).
 • Prosba k bohovi (paladin může kdykoliv oznámit PJ, že chce požádat boha o pomoc a ten jeho prosbu vyslyší a zachrání ho před obávaným útokem - jak na blízko, tak na dálku, počítám i magii a oheň, atd. - akce bude provedena, ale heroldovi se vůbec nic nestane) - tuto schopnost může použít pouze jedinkrát ve svém životě. Tato schopnost se dá využít kdykoliv, jen ne, když už PJ oznámil počet odebraných životů.
 • Uznání - každý kdo bude mluvit s heroldem si bude připadat jako o 2 úrovně níž (pokud to ještě jde :-).
Výhody arciheroldů:
 • Opět má arciherold všechny výhody herolda a nějaké navíc.
 • Mistrovství boje - +8 k ÚČ proti komukoliv (platí i pro zmateně dobré).
 • Nezranitelnost magií (pokud bude mít svou paladinskou zbroj).
 • Kvičení nebes - všechny zákoně zlé postavy v okolí 15 sáhů jsou zraněny za 15k6 +20 životů (arciherold pozvedne ruce a zvolá k nebesům - může být i v budově, nebo podzemí).

[ Nahoru ]
Přidat k oblíbeným
Anketa:

Výsledky anket

Kniha uživatelůNaše ikonka:
Stránky o Dračím Doupěti - mnoho doplňků a příjemné prostředí

Partner:
Cult of the Dragon a vše co k tématu fantasy patří naleznete zde!
Spřátelené stránky:
Profesionální stránka věnovaná jedné z nejlepších RPG!
Mnoho informací z okolí Pána Prstenů a jeho filmového zpracování
Fantasy měsíčník
Nekomerční modul pro DrDZaloženo 5.2.2003 (ve spolupráci s hráči - Merry, Dugeons, Artholl, Maleax, Thorin, Barlock). http://poutnikovakrcma.wz.cz©